Kategoriler

Lisans Kategorisi

Bu kategori  üniversite öğrencilerine yönelik olup 
2013 ve sonrasında  yazılmış onaylı lisans tez ve bitirme projelerine açıktır.

BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR

Yüksek Lisans Kategorisi

Bu kategori  üniversite öğrencilerine yönelik olup 
2013 ve sonrasında  yazılmış onaylı yüksek lisans tez ve bitirme projelerine açıktır.

BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR